Watches


Tornado watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 18 June 2020 16:18

TORNADO WATCH Potentieel gevaar bij de net ontstane onweders voor windhozen. Dit is geen waarschuwing maar een verhoogde staat van waakzaamheid voor mogelijke funnels en windhozen. Update: mogelijk werd een Tuba gespot in de streek van Heuvelland.

Bekijk volledig artikel

Flashflood watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 17 June 2020 14:52

FLASH FLOOD WATCH Door de verwachte regenval, al dan niet afkomstig van een onweer, bestaat de kans op wateroverlast. In bepaalde gebieden is het nog droog en heeft de grond geen kans om het water op te nemen, waardoor de kans op wateroverlast vergroot wordt. Een Flash Flood watch is geen bevestiging van wateroverlast, maar de kans bestaat dat er wateroverlast voorkomt.

Bekijk volledig artikel

Thunderstorm watch

Geschreven door: Kevin Broeren op 04 June 2019 11:20

Zware onweersbuien met kans op grote hagel, zware windstoten en wateroverlast (Medium Risk) …

Bekijk volledig artikel

Severe thunderstorm watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 07 August 2018 19:48

Een onweerscomplex die zich voorlopig nog als MCS gedraagt, zit op dit moment in de streken van Le Havre (19u45) Trekrichting is NO. Wat ons voornamelijk zorgen baart is de grote neerslag hoeveelheid van het complex. Veel neerslag, met mogelijk veel hagel is zeker niet uitgesloten. Ook de hoeveelheid wind die hierbij gepaard zou gaan is niet uitgesloten dat deze aan de sterke kant zal staan (type downburst zijn niet uitgesloten) Een watch is nog altijd een voorwaarschuwing dat we hevig onweer verwachten en dat de mogelijkheid zeker bestaat dat er waarschuwingen zullen volgen.

Bekijk volledig artikel

Flash flood watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 01 June 2018 06:03

Nederlands: Een lijn van onweershaarden, onder de vorm van een Mcs (Mesoschaal convectief systeem), heeft potentiaal om veel regen met zich mee te brengen. …

Bekijk volledig artikel

Flash flood watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 29 May 2018 13:35

Francais: Les orages dans la province de Liège mènent beaucoup de pluie. Les dangers d'innondations sont élevés. Nederlands: Onweershaarden in de provincie Luik brengen veel neerslag met zich mee De risico's van wateroverlast zijn hierdoor vergroot.

Bekijk volledig artikel

Severe thunderstorm watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 29 May 2018 13:29

Francais: Suite aux risques des orages sévères prevus pour cet après midi peuvent s'agraver au niveau de warning. Nederlands Verschillende onweershaarden zijn nu aan het ontstaan in de Luikse provincie (BE) Sommige van deze onweershaarden kunnen de upgrade van Severe Thunderstorm warning krijgen.

Bekijk volledig artikel

Flash flood watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 28 May 2018 19:10

Français: Suite a une ligne d'orages avec des fortes averses, Stormplatform a décidé de déclarer un Flash Flood Watch. Les dangers d'innondations sont présent avec cette ligne d'orages Nederlands: Een lijn van onweer brengt veel regen met zich mee. De gevaren voor overstromingen zijn hierdoor gestegen in het gewaarschuwde gebied.

Bekijk volledig artikel

Flash flood watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 28 May 2018 17:19

Een lijn van onweer is ontstaan in het zuiden van België. Door de hevige regenval in zeer korte tijd kan er her en der wateroverlast ontstaan.

Bekijk volledig artikel

Flash flood watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 22 May 2018 16:53

Door de aanhoudende regenval in de gebieden bestaat de kans op wateroverlast. De onweders verplaatsen zich heel traag en dit heeft als gevolg dat veel neerslag plaatselijk blijft hangen.

Bekijk volledig artikel

Flash flood watch

Geschreven door: Michel Brands op 22 May 2018 14:55

Gevaar voor modderstromen en wateroverlast in Limburg (NL en BE), in provincie Luik en in Ardennen Door aanhoudende regen- en onweersbuien kunnen in het verdere verloop van de middag en in de avond in de heuvels van Limburg (NL en BE), in de provincie Luik en in de Ardennen modderstromen ontstaan. Daarnaast bestaat het gevaar op wateroverlast in de lager gelegen gebieden. Houd verder aub rekening met de weersomstandigheden!

Bekijk volledig artikel

Winter watch

Geschreven door: Francois Debets op 02 March 2018 07:40

Aan de koude periode komt langzaam een einde. Vanuit het zuiden rukt zachte lucht op met neerslag. Actueel zijn er reeds meldingen van ijzel in het zuiden van de Benelux. Mogelijk zal er later sprake zijn van sneeuwval. In het zuiden mogelijk weer overgaand in ijzel. In de loop van het weekend wordt de vorst dan verdreven. De modellen zijn nog niet op een lijn wat betreft exacte timing. Daarom is het het hele weekend inclusief vandaag opletten voor gladheid door sneeuwval, ijzel en opvriezing.

Bekijk volledig artikel

Severe thunderstorm watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 02 January 2018 16:14

De vooruitzichten voor vannacht zijn niet rooskleurig.Een heel actieve storing zal in de loop van vannacht (rond 5u) de lage landen binnen trekken.Het grootste gevaar is de wind en niet zozeer andere elementen van onweders.Rukwinden van 120 km/h en meer zijn zeker niet uitgesloten die gepaard gaan met hevige regen.De gebieden met het meeste potentieel zijn de kuststreken, gaande van de Seine Maritieme (Frankrijk) tot Den Haag.Nogmaals het grootste gevaar blijft de wind en regen die op sommige plaatsen voor overstromingen zullen zorgen en niet zozeer andere elementen van onweer.Een Severe…

Bekijk volledig artikel

Flash flood watch

Geschreven door: Gilles Delbeke op 02 January 2018 15:58

De voorbije dagen is er veel neerslag gevallen in de grootste delen van de Benelux.Door deze neerslagaccumulatie is de bodem verzadigd van water en kan het niet veel water meer opnemen.Volgende nacht verwachten wij een stevige storing die met de nodige wind ook veel neerslag met zich mee zal brengen.Hierdoor bestaat het gevaar dat er her en der overstromingen zullen ontstaan.We proberen deze situatie doorheen de nacht voortdurend te analyseren en op te volgen zodoende we de nodige waarschuwingen de wereld uit kunnen sturen.Een Flash flood watch betekent dat er een verhoogde waakzaamheid is op…

Bekijk volledig artikel

Tornado watch

Geschreven door: Francois Debets op 30 August 2017 19:27

In Belgie (Omgeving Hasselt) is een cel gedetecteerd met rotatie. Een tornado is niet uit te sluiten op het pad van deze cel. trekrichting is Noordoost.

Bekijk volledig artikel

Flash flood watch

Geschreven door: Francois Debets op 24 July 2017 09:05

Een fel buiengebied trekt vooral over het zuidwesten van Nederland. Het zijn pittige buien met kans op veel neerslag en dus wateroverlast. Ook is er (vooral aan de kust) kans op waterhozen. Deze zijn ook reeds gesignaleerd.

Bekijk volledig artikel

Tornado watch

Geschreven door: Francois Debets op 23 July 2017 15:03

Er is een cel gedetecteerd met een sterk velocity couplet in belgie. Deze cell is in staat om een tornado te produceren.

Bekijk volledig artikel

Geschreven door: Francois Debets op 06 July 2017 18:31

Op de rightmover in NW Frankrijk is een tornado gesignaleerd. Trekrichting van deze cel in noordoost.

Bekijk volledig artikel