Disclaimer

Algemeen

We betrachten er met StormPlatform alles aan te doen om alle teksten en beelden op de website en op social media zo nauwkeurig, zo betrouwbaar en zo actueel mogelijk te houden. Technische en/of menselijke onvolkomenheden in de in dat proces zijn echter niet uit te sluiten. De voorspellingen van StormPlatform zijn bovendien voorspellingen, geen vaststaande feiten. We hebben ons als voornaamste doel gesteld om de inwoners van Nederland en België zo tijdig en zo secuur mogelijk te informeren als extreem weer hen bedreigt, naar eer en geweten, maar dat blijft ook gewoon ‘mensenwerk’.

Het meteoteam van StormPlatform baseert zijn voorspellingen op kwalitatief hoogstaande weermodellen, op gedetailleerde radarbeelden, op bliksemdetectie en ook op basis van actuele waarnemingen, actuele foto’s, videobeelden van stormchasers en anderen uit het veld. Maar dan nog kunnen allerlei natuurlijke en onnatuurlijke processen van invloed zijn op de uiteindelijke uitkomsten en kunnen weersituaties anders uitpakken dan verwacht.

StormPlatform aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe of indirecte schade, als gevolg van het gebruik van verwachtingen, waarschuwingen, gedeelde modelkaarten, radarbeelden, bliksemdetectie (Strike Detective) of andere uitlatingen of beelden op onze website, op social media en/of voor bijdrage’s op de websites www.stormplatform.nl of www.stormplatform.be, of de onmogelijkheid om de websites te bereiken, om wat voor reden dan ook. Het handelen van deze of gene tijdens extreem weersituaties is geheel voor eigen risico.

StormPlatform behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet) gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van StormPlatform zelf schaden.

Auteursrechten

De auteursrechten van artikelen, foto’s, video’s en andere content op StormPlatform liggen bij de auteur of de maker zelf, die hun bijdragen op vrijwillige basis delen met StormPlatform en/of waar toestemming voor is gevraagd én gekregen. Als derden om wat voor reden dan ook gebruik willen maken van op StormPlatform geplaatste content dan dient men persoonlijk contact op te nemen met de rechtmatige eigenaar om hiervoor toestemming te krijgen en/of een overeenkomst af te sluiten. StormPlatform is op geen enkele verantwoordelijk voor de inhoud van de auteurs of makers, al zullen we er wel zover mogelijk op toezien dat de geleverde informatie betrouwbaar en juist is en nergens de grenzen van het onrechtmatige of onbetamelijke overschrijden, en indien nodig, in overleg met de auteur of maker, zo spoedig mogelijk te herstellen of te verwijderen.

Copyright

Op alle in eigen beheer geleverde inhoud van de websites www.stormplatform.nl en www.stormplatform.be heerst een copyright, waarvan de eigendomsrechten liggen bij StormPlatform, hierna te noemen StormPlatform. StormPlatform behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. Zonder toestemming van StormPlatform mag de inhoud van de websites www.stormplatform.nl en www.stormplatform.be, zoals de radarmap, voorspellingen, waarschuwingen, gedetailleerde weerkaarten en/of delen daarvan niet worden gekopieerd, worden toegevoegd of enig andere wijze worden aangewend door derden. Wilt u of uw dienst of uw bedrijf gebruik maken van inhoud of de diensten van StormPlatform dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met [email protected]. Content op StormPlatform die u via de buttons kunt delen op social media of die door ons op social media worden gedeeld, mag natuurlijk wel verder gedeeld worden, graag/mits met bronvermelding.

Privacy

StormPlatform neemt uw privacy serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens, die veilig worden opgeslagen. Door gebruik te maken van de website van StormPlatform, aanvaard u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen op StormPlatform kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij adviseren daarom om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om StormPlatform te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze en vragen we daarvoor eerst toestemming. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden, tenzij daar door de rechterlijke macht uitdrukkelijk om wordt gevraagd.

Traffic data

Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt StormPlatform en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op de websites StormPlatform.nl en StormPlatform.be te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.) én te verbeteren. Traffic data wordt altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat je tijdens een volgend gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van StormPlatform.
Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over StormPlatform te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media

Op StormPlatform zijn knoppen opgenomen om images en GIFjes te kunnen delen van de radar, van modelkaarten en van observaties als op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees hun privacyverklaring (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerven.

Links naar andere sites en advertenties

StormPlatform maakt gebruik van WebAds op de websites .nl en .be. Het Nederlandse WebAds houdt er zijn eigen privacyregels op na. Lees aub de privacyverklaring van WebAds (http://www.webads.nl/privacy-statement/) voor meer info. Deze privacyverklaring van StormPlatform is tevens niet van toepassing op websites van derden, die via links of banners op StormPlatform kunnen worden bezocht. StormPlatform aanvaardt tevens uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en het door deze derden gehanteerde privacybeleid.

Ten slotte

StormPlatform behoudt zich het recht om de hierboven staande disclaimer op elk moment te wijzigen, zonder opgaaf van redenen.