• #Infotheek
  • #Nieuws België
  • #Nieuws Nederland
  • #Stormchasing
  • #Weerwaarschuwing

Update van Convective Forecasts, Warnings en Watches StormPlatform

Door Michel Brands | 21 Apr, 2022

Sinds de lente van 2015 heeft StormPlatform voor de Benelux een eigen systeem actief wat betreft Convective Forecasts (voorspellingen), Watches (verhoogd risico) en Warnings (waarschuwingen) voor dreigend noodweer. Deze worden altijd geïllustreerd door een kaart met dreigingsniveaus. We hebben deze kaarten in maart 2022 een update gegeven en de teksten nog wat verder aangepast, zie hieronder.

We stelden de dreigingsniveaus van StormPlatform destijds op aan de hand van een hele reeks onweer situaties.

Deze resultaten werden samengebracht om onze kaarten van zes verschillende dreigingsniveaus te voorzien.

TSTM RISK
BASE RISK
LOW RISK
MED RISK
HIGH RISK
EXTREME RISK

Bij deze hieronder ter illustratie eerst een Weervideo van de ‘Bow-Echo’ en voorts een denkbeeldige Convective Forecast van StormPlatform van de historische en helaas ook dodelijke  ‘Pinksterstorm’ op 9 juni 2014

Video Pinksterstorm 9 juni 2014

De zes verschillende RISKEN

TSTM

TSTM RISK is voorbehouden voor ‘huis-tuin-en keuken’ onweer (veelal single cells) met een zwakke intensiteit, met een korte levensduur en met een geringe kans op extreem weer.

BASE

BASE RISK is een gebied van zwakke onweersbuien, gelimiteerd in organisatie en/of in levensduur (<3 uur) of een beperkt gebied van onweersbuien met een hogere intensiteit. De kans op extreem weer is klein.
LOW

LOW RISK is een gebied van georganiseerde onweersbuien met een variabele intensiteit, van een cluster onweersbuien (multicells) die het SEVERE WEATHER-criterium kunnen halen tot een enkele supercel die extreem weer kan voortbrengen.

MED

MED (medium) RISK is net als LOW RISK een zone van verspreide georganiseerde onweersbuien, maar dan over een groter gebied of met een grotere zekerheid dat deze buien zich zullen voordoen. MED RISK omvat zowel verspreide geïsoleerde buien die het SEVERE-criterium behalen alsmede clusters van onweersbuien die extreem weer kunnen voortbrengen.

HIGH

HIGH RISK is een gebied met verspreid zware onweersbuien (multicells en supercells) die waarschijnlijk het SEVERE-criterium halen, met hagel >2.54 centimeter, één of meer tornado’s en/of zeer zware windstoten (>100 km/u).

EXTREME

EXTREME RISK is een gebied waar een SEVERE WEATHER OUTBREAK wordt verwacht met zeer zware onweersbuien en/of supercellen, met grote hagel (>4cm), met tornado’s die een lang pad afleggen en/of met een koufront met zeer zware windstoten tot boven de 120 km/u. Dit risico wordt alleen uitgevaardigd wanneer er een hoge zekerheid bestaat in schadelijk extreem weer.

WATCHES

Met StormPlatform hanteren wij WATCHES om aan te geven in welk gebied een verhoogd risico is op het voorkomen voor extreem weer of op een dreigend gevaar als gevolg van extreem weer. Een soort van voorwaarschuwing of edcated guess. Wij hebben vier verschillende Watches:

WINTER WATCH
SEVERE WEATHER WATCH
TORNADO WATCH
FLASH FLOOD WATCH.

Wij vaardigen WATCHES uit op basis van modelkaarten, actuele observaties, radarbeelden, bliksemdetectie en/of waarnemingen. Zie hieronder een nadere toelichting:

WINTER WATCH

Een WINTER WATCH vaardigen wij uit als er verhoogd risico is op extreem weer als gevolg van sneeuw, natte sneeuw, ijzel of bij extreem lage temperaturen lager dan -10°C of gevoelstemperaturen van lager dan -15 °C.

FLASH FLOOD WATCH

Een FLASH FLOOD WATCH vaardigen wij uit als er in een gebied een verhoogde kans is op zware wateroverlast of zelfs overstromingen als gevolg van zware regenval (>20mm per uur of >50 mm in zes uur).

SEVERE THUNDERSTORM WATCH

Een SEVERE THUNDERSTORM WATCH geven wij als er in een gebied een verhoogd risico is op het voorkomen van onweersbuien waarbij het SEVERE WEATHER-criterium wordt gehaald.

TORNADO WATCH

Een TORNADO WATCH geven wij als de radarbeelden, bliksemdetectie en/of de observaties een duidelijke indicatie geven dat de omstandigheden in de atmosfeer ‘gunstig’ genoeg zijn voor het ontstaan van tornado’s.

WARNINGS

WARNINGS

De meest actuele voorspellingen voor extreem weer zijn WARNINGS voor SEVERE WEATHER van StormPlatform. We geven die waarschuwingen pas af als het waarschijnlijk is (>50 procent) dat extreem weer zich op korte termijn gaat voordoen of als dat extreme weer al bezig is. We baseren ons bij die WARNINGS op actuele radarbeelden, bliksemdetectie, observaties en/of op waarnemingen van stormchasers en/of het publiek.

We hebben de WARNINGS onderverdeeld in de onderstaande waarschuwingen:

SEVERE THUNDERSTORM WARNING
WIND WARNING
WATERSPOUT WARNING
TORNADO WARNING
SNOW WARNING
ICE STORM WARNING
BLIZZARD WARNING

Bij deze hieronder wat voorbeeldkaartjes,op basis van werkelijke weersituaties in de laatste acht jaar.

Hier een nadere toelichting:

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

We geven een waarschuwing voor ZWARE ONWEERSBUIEN als de zekerheid op het voorkomen van extreem weer bij die buien groter is dan 50 procent, Denk dan aan hagelstenen van minimaal 2,54 centimeter, zware tot zeer zware windstoten tot boven de 90 km/u, downbursts met valwinden of tornado’s.

WIND WARNING

We waarschuwen voor WIND als de windkracht in een bepaald gebied een uurgemiddelde van windkracht 9 Beaufort (>75km/u) haalt of als er windstoten worden verwacht van minimaal 90 km/u, met eenzekerheid >50 procent.

WATERSPOUT WARNING

We waarschuwen voor waterhozen op basis van modelkaarten radarbeelden, observaties en/of waarnemingen.

TORNADO WARNING

Wij waarschuwen voor een TORNADO als de atmosferische omstandigheden in het gemarkeerde gebied gunstig genoeg zijn voor het ontstaan van tornado’s en op basis van radarbeelden, bliksemdetectie en/of waarnemingen uit het veld. We betrachten bij het waarschuwen voor tornado’s uiterste voorzichtigheid om ‘paniekzaaierij’  te voorkomen,maar beter er een keertje naast zitten dan te laat gewaarschuwd.

SNOW WARNING

Wij waarschuwen voor SNEEUW als er in een bepaald gebied minimaal 3 centimeter sneeuw per uur valt of 5 centimeter binnen zes uur tijd, met gladheid tot gevolg.

ICE STORM WARNING

Wij waarschuwen voor IJZEL als we regen verwachten op bevroren ondergronden of door bevriezende regen, met spekgladde wegen als gevolg. Zware ijzel kan tevens gevaar op leveren voor mens en dier door bijvoorbeeld afbrekende takken.

BLIZZARD WARNING

Wij waarschuwen voor een SNEEUWSTORM als er in een bepaald gebied minimaal 3 centimeter sneeuw per uur valt of 5 centimeter sneeuw binnen zes uur tijd in combinatie met een uurgemiddelde van minimaal windkracht 8 Beaufort (>62 km/u).

Criteria extreem weer

SEVERE WEATHER/EXTREEM WEER

We hanteren het criterium SEVERE (extreem) als een onweersbui en/of een convectieve buienlijn hagel van minimaal één inch (2,54 centimeter) in doorsnee produceert, windstoten van minimaal 90 km/u veroorzaakt of tornado’s met zich meebrengt. Als één van deze criteria wordt behaald spreekt men automatisch van een onweersbui die SEVERE is. StormPlatform hanteert hierbij de criteria van de National Weather Service van de VS. De verschillende risiconiveaus van StormPlatform voor extreem weer berust altijd op de aanwezigheid van een niveau lager. Een MED RISK zal dus nooit op zichzelf staan maar zal altijd omringd worden door een LOW RISK, een BASE RISK en een TSTM RISK en ‘erft’ daarmee tevens de kenmerken van dat bewuste risicogebied.

DISCLAIMER

‘Niets is zo onvoorspelbaar als het weer’, zo luidt een oud gezegde. Niet voor niets! Een door StormPlatform voorspelde (!) extreme weersituatie kan daarom ook altijd zwaarder of minder zwaar uitpakken dan door ons voorgesteld. Lokaal kunnen er ook grote verschillen optreden. Het meteoteam van StormPlatform zal altijd zijn uiterste best doen om de Convective Forecasts, WATCHES en WARNINGS zo gedetailleerd en zo correct mogelijk weer te geven.

We baseren onze voorspellingen weliswaar op geavanceerde hoge resolutie modelkaarten en op hoge resolutie radarbeelden, die op onze website zijn terug te vinden, maar het blijft deels natuurlijk gewoon ‘mensenwerk’. We kunnen in deze beginfase ook nog niet 24/7 standby staan. We proberen wel onze ‘meteoproducten’ altijd online te houden, zodat iedereen zichzelf kan informeren over de dreiging van extreem weer.

Kort voor of tijdens een extreem weer situatie is het sowieso altijd beter om naar de neerslagradar te kijken, naar de bliksemdetectie en/of gewoon naar de luchten zelf. Hoewel in een onweersbui bliksems altijd een gevaar zijn, worden zij niet als SEVERE beschouwd. Ook overstromingen horen daar niet bij. De ‘FLASH FLOODS’ vallen onder de WATCHES van StormPlatform.

TEN SLOTTE

Bij deze hopen wij de gebruikers van de website van StormPlatform meer inzicht te hebben gegeven over hoe onze Convective Forecasts, Watches en Warnings tot stand komen en hoe ze te interpreteren. Als er vragen zijn kunnen jullie deze altijd stellen als privé bericht op de Facebook pagina van Stormplatform of een mailtje sturen naar [email protected] (of .be)

Blijf voorzichtig!